Özel Hastanede Doktor Hatası Nedeniyle Tazminat Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Hastalar ile özel hastaneler ve burada çalışan hekimler arasındaki ilişki özel hukuka tabidir. Bu nedenle özel hastane doktorlarının ve diğer sağlık çalışanlarının malpraktis nedeniyle hastalarda neden oldukları zararların tazmini "Hukuk Mahkemelerinde" talep edilebilir.

Özel Hastanelerdeki Hatalar İçin Açılacak Davalarda Nasıl Bir Yol İzlemeli?

Devlet Hastanelerindeki Hatalar İçin Açılacak Davalarda Nasıl Bir Yol İzlemeli?

Daha Fazla Bilgi İçin Bize Sorun!

Sorular ve Yanıtları...