Özel Hastanede Mağdur Olan Hasta Kime Karşı
Tazminat Davası Açmalı?

Hastanın uğradığı zararlar, hem hata yapan doktordan hem de özel hastaneden talep edilebilir!

Sağlık hizmeti son yıllarda iyice yaygınlaşan bir biçimde özel hastaneler aracılığıyla da sunulmaktadır. Sağlık hizmetinin kamusal niteliği nedeniyle özel hastaneler sıkı denetim ve kurallara bağlıdır. Bu nedenle özel hastaneler, sağlık hizmetini en iyi şekilde sunacak doktor ve personeli istihdam etmeli ve doktorların en doğru, özenli tedaviyi gerçekleştirmelerini sağlamalıdırlar.

Özel Hastanenin "Hata doktorun, sorumluluğum yok." savunması geçersizdir!

Hasta, sadece doktor hatası nedeniyle zarar uğrasa da doktoru çalıştıran özel hastane adam çalıştıran ve işleten sıfatıyla doktor ile birlikte zarardan sorumludur. Tazminat davası, doktor ve özel hastane aleyhine açılmalıdır.

Yargıtaya göre de, özel hastane işleteni, öncelikle tacir sıfatıyla basiretli bir tacir gibi davranması gereği yanında, yaptığı hizmetin yaşama hakkını yakından ilgilendiren kamusal nitelik taşıyan sağlık hizmeti olması nedeniyle de hastanın ve özel durumlarda yakınlarının zarar görmemesi için gerekli olan sadakat ve özeni göstermek durumundadır. Özel hastane, doktor ve diğer yardımcı personeli seçme ve denetlemede tüm özeni göstermeli, hastanın tedavisinde diğer şartların hazırlanmasında da aynı özeni yüksek oranda göstermelidir.

Günümüzde, doktorların çeşitli hastaneler ile anlaşarak hastanenin teknik imkanlarını, örneğin ameliyathanelerini kullanmalarına sık rastlanmaktadır. Bu durumda hastane ile doktor arasında çalışan-işveren ilişkisi bulunmamaktadır. Bu gibi hallerde hastaların yanlış tedaviden dolayı uğradıkları zararlarda tazminat davası kime karşı açılacaktır?

Doktor özel hastane ilişkisinde doktor hastanenin çalışanı olabileceği gibi hastane doktora yer ve teknik imkan sağlayan konumda olabilir. Doktorun hastane ile arasında tam ya da yarı zamanlı çalışma ilişkisi bulunuyorsa, doktorun tüm kusur ve hatalarından hastane de onunla birlikte sorumlu olacaktır. Ancak, hastane ile doktor arasında işveren-çalışan yoksa, hastane sadece doktora ameliyathane ve benzeri imkanlar sağlıyorsa, doktorun tedavideki hatasından hastane sorumlu olmaz. Hastanın uğradığı zararda, hastaneye atfedilebilir bir kusur bulunuyorsa bu durumda hastanenin sorumluluğuna gidilebilir.

Devlet Hastanelerindeki Malpraktis İçin Açılacak Davalarda Nasıl Bir Yol İzlemeli?

Daha Fazla Bilgi İçin Bize Sorun!

Sorular ve Yanıtları...