Peki Ya Hemşire Hatası?

Hemşire hatasından kaynaklanan zarar da malpraktis'tir!

Hastalar, sağlık kuruluşlarının diğer çalışanların, hasta bakıcı hatası, özelikle de hemşire hatası nedeniyle de zarara uğrayabilirler. Hemşire hatası da malpraktis oluşturur ve hemşire hatası sonucu hastanın uğradığı maddi ve manevi zararlar için de tazminat davası açılabilir.

Uygulamada en çok rastlanan ve zarara neden olan hemşire hataları şunlardır:

  • Bakım standartlarının uygulanmasında, gözlemde, değerlendirmede yetersizlik
  • Kayıt tutmada yetersizlik ve ihmaller
  • Hasta güvenliği ile ilgili tedbirlerin uygulanmasında yetersizlik

Daha Fazla Bilgi İçin Bize Sorun!

Sorular ve Yanıtları...