Doktor hatası geri dönülemez zararlara yol açabilir!

Peki hastanın bu mağduriyeti/zararı nasıl giderilir? Tazminat Davası hastanın zararının karşılanmasında bir yol olabilir mi?

Doktor ve/veya hastane tedavi aşamasında yaptığı tüm hataların neden olduğu zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Bu durumda hastalar ve/veya hasta yakınları, zararın tazmini için tazminat davası açarak haklarını savunabilir.

Doktorun ve/veya hastanenin bakım veya tedavi görevini, tam veya gerektiği gibi yapmaması veya eksik yapması nedeniyle hastasına zarar vermesi, aralarındaki hukuki ilişkiye aykırıdır. Bu nedenle doktor, "malpraktis" yani hatalı uygulama/ hatalı tedavi sonucu hastaya verdiği maddi ve manevi zararları maddi tazminat ve manevi tazminat olarak ayrı ayrı tazmin etmekle yükümlüdür.

Ancak, bir tedavi sonucunda ortaya çıkan istenmeyen sonuç her zarar malpraktis olarak değerlendirilmez. Hastanın uğradığı zarar, doktorun, diğer sağlık personelinin veya hastanenin

  • Bilgisizliği,
  • Deneyimsizliği,
  • Özen Eksikliği,
  • Dikkatsizliği,
  • Tedbirsizliği,
  • Beceriksizliği,
  • Kurallara Uymaması,

nedeniyle oluşmuşsa "malpraktis", diğer deyişle "tıbbi hata" veya "kötü tedavi" veya halk arasındaki genel deyimiyle "doktor hatası" söz konusudur ve hastanın bu zararının tazmin edilmesi için maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı vardır.

Daha Fazla Bilgi İçin Bize Sorun!

Sorular ve Yanıtları...